[Ngụy BHTT] [Edit] Mùa xuân của bá vương ngốc

Tên truyện: Mùa xuân của bá vương ngốc

Tác giả: Phong Tùy Nhứ Phiêu

Biên tập: An Kỳ (Sơ Hạ Tam Niên)

Thể loại: ngụy bách hợp, nữ biến nam, cổ trang, 1×1, thanh thủy văn

Tình trạng raw: 18 chương + 2 phiên ngoại – Đã hoàn

Tình trạng edit: Chưa hoàn

Nhân vật chính: Mai Lan (Mai Thủ Chính) x Vân Tĩnh Sơ (Bình An)

Tác phẩm được biên tập khi chưa có sự cho phép của tác giả, bản edit thuộc quyền sở hữu của tôi, vui lòng không repost hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tôi.

——————————–

Nữ xuyên thành nam.

Nàng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mình trở thành một nam nhân, thậm chí còn lấy vợ sinh con.

Được rồi, có thể gả cho một người nam nhân là nữ xuyên như nàng, đó là nàng ấy may mắn; có thể cưới được một thê tử như thế, là nàng có phúc, chúng ta ngày qua ngày sống thật tốt, sinh thật nhiều tiểu “bánh bao” đi.

——————————–

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3

Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7

Chương 8| Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12

Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16

Chương 17 | Chương 18

PN1 | PN2